– Et folk uten kunnskap
om sin fortid
har ingen framtid.

 

 

 

 

Helgeland Historielag

Org.nr. 970196145 MVA

Bank kto: 4532.08.00262

Interessant og mangfoldig historie

 

Helgeland Historielag ble stiftet i 1970 og omfatter hele Helgeland. Lagets formål er å øke og spre kunnskap om Helgelands fortid. Laget skal også  ta vare på og verne om de materielle kulturminnene i distriktet, samt å berge den muntlige tradisjonen som finnes om liv og arbeid i eldre tider. Laget er åpent for alle som er enige i lagets formål, og støtter det.

 

Lagets oppgaver omfatter i utgangspunktet lokalhistorisk arbeid på Helgeland. Av tiltak som laget står for kan nevnes:

 

  • Årbok for Helgeland (årlig)
  • Helgeland Historie (flere bind)
  • Småskrifter om historiske emner og hendelser
  • Medlemsbladet "Helgelendingen"

 

Årbok for Helgeland 2017 er nå i salg

Bestilling av årets årbok, tidligere årbøker og skrifter m.m. skjer til Mosjøen Libris, Strandgata 20, 8656 Mosjøen
E-post: mosjoen@libris.no eller Tlf 75 17 53 33 / 971 18661.

Pris kr 300,-

Aktuelt
Årbok for Helgeland 2017
[31.10.2017]
Årsmøte 2017 holder på Vega 31.3. - 2.4.
[01.02.2017]
Årbokredaksjon 2017
[06.12.2016]
Årbok for Helgeland 2016
[31.10.2016]
Registrene til og med Årbok for Helgeland 2016
[21.04.2016]

Årsmøte 2018: 13.-15.4. på Nesna

Helgeland Historielag historielaget lokalhistorie historie historier historiske kilder sagn fortellinger bygdebok bygdebøker årbok årbøker gamle bilder foto
web: info helgeland